Aviso legal

PANXEA, S.C.G. pon en coñecemento das persoas usuarias deste sitio web que os datos conferidos pola persoa titular como consecuencia da utilización da web a causa de envíos de correo electrónico, ou ben aqueles datos solicitados a través do formulario de adhesión, almacenaranse nun arquivo automatizado, propiedade da propia Cooperativa, que ten por finalidade a realización de xestión de carácter comercial en beneficio da persoa titular e a achega de información á mesma.

En cumprimento do disposto na mesma Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, as persoas usuarias poderán exercitar, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais que foran recollidos e arquivados. Para isto, poden poñerse en contacto coa sede da Cooperativa, de maneira presencial ou mediante correo postal, no seguinte enderezo: Rúa A Rosa, 36 (baixo) Santiago de Compostela (A Coruña). Ou por medio do enderezo electrónico: socios@panxea.org.

Os datos recollidos non poderán ser reproducidos, nin introducidos en ningún sistema de recuperación. Nin transmitidos de ningunha forma ou medio (xa sexa electrónico, mecánico, fotocopiado, gravado ou doutro tipo) sen a autorización por escrito da persoa titular dos mesmos.

Do mesmo xeito, PANXEA, S. C. G. garantirá a protección dos datos achegados mediante as medidas técnicas e organizativas necesarias de seguridade e evitará a súa alteración, perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos que proveñen da acción humana ou do medio físico e natural ao que están expostos.

Todo isto, de acordo co que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, de desenvolvemento da citada Lei.

Consulta tamén a nosa política de cookies.

Los comentarios están cerrados.

  • Enreda connosco

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube